آنتون بکه

آنتون بکه
آنتون بکه
آنتون بکه
آنتون بکه
آنتون بکه
نشریۀ «در ستایش پنجاه سال فعالیت آنتون بکه، دیزاینرِ گرافیک هلندی»، مقالۀ پوسترهای تئاتر | سفارش دهنده: شورای بزرگداشت پنجاه سال فعالیت آنتون بکه | دیزاین و تصویرسازی: ساعد مشکی